• زندگی جنسی افسرده ها چگونه است؟
    یکی دیگر از هورمون های مغزی «سروتونین» نام دارد که آن هم در فعالیت جنسی و انزال موثر است. افرادی که از داروهای ضد افسردگی استفاده می کنند با اختلالاتی در ترشح سروتونین و اختلال در میل یا فعالیت جنسی روبه رو هستند.
  • رابطه جنسی سرد به خاطر کمردرد!
    کمردرد از مشکلاتی است که تاثیرش بر عملکرد جنسی هنوز به طور کامل مشخص نشده اما مشخص است که هر نوع بیماری و درد می تواند به نوعی بر عملکرد و زندگی جنسی تاثیر بگذارد.
  • آیا افراد مسن نیازی به رابطه جنسی ندارند؟
    هیچ زن و یا مرد بالای 50 سالی وجود ندارد که معتقد باشد زندگی جنسی او نسبت به زمانی که 20 ساله بوده تغییری نکرده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب