• داستان زندگی سام و زیبا در آمریکا
    آن تایلر داستانش را حول محور زندگی زیبا و سام یزدانی و مادر سام «مریم» می سازد، در عین حال او به سبک زندگی مهاجران دیگری از آسیای شرق هم می پردازد

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب