• در جیب تهرانی ها چه خبر است؟/ عکس
     برای یک خبرنگار بهترین راهنما برای تهیه  گزارشی با موضوع مردم، در جهت ارائه تصویری روشن از وضعیت معیشتی آن ها خود مردم است؛ چهره های مختلفی از فقر و ثروت در شهر وجود دارد؛ کما اینکه بارها شده در نقطه ای ضعیف از شهر ایستاده باشی و در همان زمان ماشینی لوکس از کنارت رد شود، تعداد نقاطی که زیر خط فقر است بی شمار و  انتخاب بین مناطق محروم و محروم تر هم سخت است

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب