• طلاق رنگ و بوی فرنگی گرفته!
    در گذشته زن با لباس سفید به خانه بخت می رفت و با کفن خارج می شد، اما امروز دیگر اینگونه نیست و طلاق قباحت خود را در جامعه از دست داده است...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب