• اعتراف زن قائمشهری به قتل شوهرش در خواب
     شامگاه روز 25 تیرماه بود که برادر زن یکی از کارمندان راه آهن شمال به در خانه او در خیابان کتی سر  اندیشه 13 قائمشهر مراجعه کرد اما هر چه زنگ در را به صدا در آورد کسی پاسخ نداد بنا بر این با احساس اینکه حادثه ناگواری برای او رخ داده است با شکستن در وارد آپارتمان او شد.
  • همسرم را با کمک عمویم کشتم
    از وقتی چشم باز کردم پدرم را معتاد و خیابانگرد دیدم. دلم آینده ای مثل پدرم نمی خواست برای همین همه تلاشم را کردم تا خودم به جایی برسم. در رویاهایم همیشه خودم را یک زن موفق می دیدم که کنار یک مرد متشخص ایستاده و احساس خوشبختی می کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب