• اراده باورنکردنی زن روسی
      اسوتلانا نام یک زن روسی با اراده ای است که توانست در عرض یک و نیم سال ۷۰ کیلوگرم از وزن خود کاهش دهد. عکسهای او را در این یک و نیم سال مشاهده کنید و پی به اراده او ببرید!      

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب