• همسرم را با کمک عمویم کشتم
    از وقتی چشم باز کردم پدرم را معتاد و خیابانگرد دیدم. دلم آینده ای مثل پدرم نمی خواست برای همین همه تلاشم را کردم تا خودم به جایی برسم. در رویاهایم همیشه خودم را یک زن موفق می دیدم که کنار یک مرد متشخص ایستاده و احساس خوشبختی می کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب