• یک زن قاچاقچی اعدام شد
    حکم صادره در خصوص یک زن قاچاقچی در استان قزوین در ندامتگاه مرکزی این استان اجرا و این قاچاقچی مواد مخدر به دار مجازات آویخته شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب