• زن سرشناسی که همجنس بازی خودراعلنی کرد
    منابع آگاه در آمریكا پیش از این خبر داده بودند كه هیلاری كلینتون بیش از 2 دهه است كه سابقه همجنس بازی دارد اما این خبر مورد تردید قرار گرفته بود؛ اما اكنون دفاع تمام قد هیلاری از همجنس بازان، خبر همجنس باز بودن وی را مورد تایید قرار داده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب