• زهره حمیدی: 16 سالگی عروس شدم!
    در خانواده ای کاملا سنتی بزرگ شدم، به همین خاطر وقتی شانزده سالم بود، وقتی همسرم به خواستگاریم آمد خانواده ام پیشنهاد دادند، که با ایشان ازدواج کنم، من هم چون تابع خانواده ام بودم، جواب مثبت دادم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب