• حاضر جوابی عامل ایجاد تنش در روابط زوجین
    یکی از علل مشاجره و دعوا بین همسران، تلاش برای تغییر دادن رفتارهای یکدیگر است، همچنین حاضرجوابی و سپر دفاعی در دست گرفتن باعث ادامه و تنش زایی جرو بحث در زندگی می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب