• زوج بازیگر: ۴۰ سال دیگر بچه دار می شویم!
    محسن قاضی مرادی و همسرش مهوش وقاری هر دو بازنشسته آموزش و پرورش هستند و به خاطر علاقه ای که به بازیگری داشتند دست از تدریس کشیدند و زندگی شان را با بازیگری ادامه دادند. این زوج بازیگر در بسیاری از سریال های تلویزیونی حضور داشتند البته در سال های اخیر به خاطر بیماری محسن قاضی مرادی هر دو کم کار شده اند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب