• سه عنصر مشترک میان زوج های موفق و شاد
    Perel یکی از متخصصان مشهور رابطه میان همسران است که با صدها زوج مختلف از سراسر دنیا گفتگو کرده است.
  • علت کم حرف ترشدن زوجین چیست
    گفت و گوی زوجین در طول روز با هم چه پیامدهای مثبتی در استحکام زندگی آن ها دارد و کاهش آن در زوج های امروزی به چه دلیل است؟
  • چقدر به همسرتان وابستگی دارید؟
      اگر شما هم از آن آدم هایی هستید که زندگی مشترک را یک کاسه شدن تعریف می کنید این یادداشت برای شما است. شما یک زندگی مشترک دارید و این زندگی تا جایی که مربوط به رابطه و تعامل دو نفر باشد مشترک محسوب می شود. 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب