• میزان کفاره یک روز قضای روزه عمد
    پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری میزان وجوهات شرعی را اعلام کرد که طی آن کفاره یک روز قضای روزه عذر ۲۰۰۰ تومان و حداقل میزان فطریه ۷۰۰۰ تومان است.
  • زکات های دریافتی کجا هزینه میشوند؟
    در سال جاری، 60 درصد از میزان زکات دریافتی برای نیازمندان و همچنین 40 درصد از آن در راستای برنامه های توسعه ای هزینه خواهد شد.
  • این عمال روزی شما را بیشتر میکند
    اگر چه خداوند متعال کسب و طلب روزی را برای انسان مقرر داشته است, لکن آزمندی و حرص انسان به مال اندوزی گاه چنان مانع رشد و تعالی انسان می شود که به گواهی آیات قرآن......................

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب