• 10 اشتباه آرایشی که زشت تان می کند!
    وقتی مژه هایتان را آنقدر ریمل می زنید که به هم می چسبند و آنقدر کرم پودر می زنید که عین مجسمه های گچی می شوید، نه تنها زیبا نمی شوید، بلکه حتی زیبایی طبیعی خودتان را نیز از بین می برید.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب