• چه چیزی فرزند شما را زیبا می‌کند؟
     حتما زمانی که باردار شده اید از برخی قدیمی ها  شنیده اید که به شدت به شما توصیه می کنند به بچه ها و نوزادان زیبا نگاه کنید، با این تفکر که فرزند شما هم وقتی به دنیا آمد زیبا باشد. اما آیا واقعا  نگاه کردن به کودک زیبا، فرزند شما  را زیبا می کند؟ پاسخ منفی است. در اصل این باور قدیمی است که هر چیزی که خانم می چشد، می بیند، می شنود یا لمس می کند می تواند جنین را تحت تاثیر قرار دهد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب