• مرد جوان زیر آسفالت زنده به گور شد!
    مرد جوان زمانی که میان شیار جاده می خوابید، نمی دانست عملیات راهسازی، او را زنده به گور خواهد کرد و جسد مرد جوان از سوی دانش آموزان کشف شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب