• تحصیل در کانکس‌ در سرمای زیر صفر اردبیل!
    در حالی که سرمای هوا در زمستان شهرستان خلخال در روزهای اخیر به پایین تر از 10 درجه نیز رسیده است هنوز در این شهرستان در تعدادقابل توجهی از مناطق روستایی، دانش اموزان در کانکس ها تحصیل می کنند.
  • خروج اقتصاد‌ از زیر صفر
    دو عضو تیم اقتصادی با استناد به برخی آمارهای پیش نگر در اقتصاد ایران ابراز امیدواری کردند: رشد اقتصادی کشور تا پایان سال از زیر صفر خارج شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب