• تاثیر زینک بر عملکرد جنسی مردان
    روی یا همان زینک برای رشد سالم ارگان های تولیدمثل و کارکرد سالم غده پروستات ضروری است. روی همچنین در عملکرد صحیح هورمون های جنسی مردان نقش مهمی دارد. درواقع شاید بتوان گفت روی حیاتی ترین ماده معدنی در کارکرد جنسی مردان است چرا که در هر جنبه از تولیدمثل مردان ازجمله متابولیسم هورمون، تشکیل و تحرک مناسب اسپرم دخالت دارد.
  • زینک و پتاسیم را کجا پیدا کنیم؟
    مـواد مـعدنی بـه بـدن کمک مـی کنــند تــا بتـواند کـارهای متـنـوعی انجـام دهـد؛ ایـجاد استــخوان های قوی، انتقال ضربان اعصاب، تولید و انتشار هـورمون ها، و ابقای ضربان قلب از جمله این عملکرها می باشند. ............

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب