• ساخت حسینیه، شرط بخشش قاتل
     خانواده جوانی که ۸ سال قبل در جریان یک نزاع به قتل رسیده بود حاضر شدند در ازای ساختن حسینیه توسط قاتل، او را ببخشند...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب