• چگونه فایل PDF بسازیم؟
     PDF فرمتی است که برای کتاب های الکترونیکی استفاده می شود و نسبت به فرمت های دیگر مثل Doc برتری دارد چون وقتی از کامپیوتری به کامپیوتر دیگر انتقال می یابد نظم نوشته های آن به هم نمی ریزد.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب