• عرعور در عربستان یک میلیون دلار به النصره کمک کرد
    افشاگری عطوی که پیش از طرد شدن از جبهه النصره چندین سمت در این جبهه داشت مهر تأییدی بر گزارشهای منتشره درباره کشمکشهای شخصی بر سر پول و نفوذ در داخل النصره است که ابو محمد جولانی ریاست آن را به عهده دارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب