• آمریکا: همه مردان «ختنه» کنند!
    یک سازمان بهداشتی در آمریکا از خانواده ها خواسته است برای پیشگیری و مبارزه با انواع بیماریهای مقاربتی به ویژه ایدز ، فرزندان پسر خود را ختنه کنند. این نخستین بار است که نهادهای امریکایی بطور رسمی به فواید ختنه اعتراف می کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب