• آموزش شکنجه گران برای رهایی از وجدان درد!
    گزارش های منتشر شده نشان می دهد روانشناسان آمریکایی پس از حملات یازده سپتامبر با وزارت دفاع و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا همکاری کردند تا ماموران سیا بازجویی های سختگیرانه را با وجدانی آسوده انجام دهند.
  • "تحریم‌های ایران را برندارید"
    رئیس سابق سازمان سیا تاکید کرد که هرگونه توافق هسته ای با ایران نباید دربردارنده کاهش قابل توجه تحریم های این کشور باشد. پترائوس، پیشتر به علت رسوایی اخلاقی و رابطه نامشروع با یک نویسنده مجبور به کناره گیری از سمتش شده بود.
  • افشای یک دهه جنایت امریکا
    گزارش سنای آمریکا درباره شکنجه مظنونان به فعالیت های تروریستی توسط سازمان جاسوسی آمریکا، از جنایت گسترده این سازمان در طول بیش از یک دهه پرده برداشت. در این گزارش صدها مورد بازدشت مخفیانه و شکنجه به اتهام ارتباط با گروه های تروریستی به چشم می خورد

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب