• تکریم معاونان سابق رسانه ملی در نشست شورای معاونین
    رئیس سازمان صدا وسیما شعارزدگی، پراکنده کاری و غلبه بروکراسی اداری بر ماموریت های رسانه ای را از آسیب های فعالیت های این حوزه برشمرد و تصریح کرد: مهمترین وظیفه امروز ما تبدیل فضای اداری به فضای رسانه ای برای پیشبرد اهداف مدنظر است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب