• تمدید مهلت تحویل مدارک آرم طرح ترافیک
    مدیرواحد صدور آرم سازمان طرح ترافیک از تمدید مهلت تحویل مدارک به دفاتر خدمات الکترونیک شهرخبرداد و گفت: تحویل مدارک تا پایان اسفند ماه تمدید شد و این برای آخرین بار است که این فرصت تمدید می شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب