• شیوع بالای مسمومیت دارویی در ایران
    مصرف نادرست دارو در کشور، باعث شده تا هر سال تعدادی از هموطنان به علت مسمومیت دارویی، جان خود را از دست بدهند. این در حالی است که درصدی از این مسمومیت های دارویی، تعمدی است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب