• کاش این خبر تکذیب می‌شد!
    هنوز هم بعد از گذشت 6 سال نمی توانیم کنار نامش واژه «زنده یاد» بگذاریم ... هنوز هم ترکیب «زنده یاد خسرو شکیبایی» برایمان غریبه است و دردناک.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب