• هوای تهران سالم شد
    مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: هوای پایتخت با قرار گرفتن شاخص ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون روی عدد 69 در شرایط سالم قرار گرفت...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب