• اجرایی شدن طرح چکاوک در استان تهران
    سامانه مبادله الکترونیک چک (چکاوک) با هدف حذف گردش فیزیکی چک بین شبکه بانکی و افزایش اعتبار آن از امروز در تهران شروع به کار می کند. با راه اندازی این سامانه مدت زمان کلر چک از ۴۸ ساعت به ۲۴ ساعت و کمتر کاهش می یابد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب