• شجونی: ساپورت‌پوشی سیاسی است!
    يك روحانی اصولگرا گفت: لباس پوشیدن خانم ها اکنون جنبه سیاسی پیدا کرده است و دهن کجی به نظام است. این ها غیر از اینکه پیش خدا، روح امام و ارواح شهدا رو سیاه هستند و کتکش را خواهند خورد، به زودی سیاست تندتری باید علیه این ها اتخاذ شود!

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب