• ثواب گفتن ذکر «سبحان الله» چیست؟
     یكی از زیباترین جلوه های ارتباط عاشقانه با خدا و اساسی ترین راه های سیر و سلوک ، ذكر است؛ یعنی مترنّم بودن زبان و قلب انسان به اسماء حُسنای الهی و شاداب نگه داشتن گل روح در زیرباران یاد حق.......    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب