• افراد مختلف در 24 ساعت چقدر بخوابند ؟
    بنیاد ملی خواب آمریکا که یک مؤسسه خیریه در ایالت ویرجینای آمریکاست، می گوید برای فهمیدن این که یک نفر چقدر باید بخوابد باید به سبک زندگی  او نگاه کرد. اما به طور کلی می توان اعداد زیر را پیشنهاد کرد:  

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب