• آغاز دوباره طرح جایگزینی خودروهای فرسوده
    رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، با بیان اینکه در طرح تازه از منابع دولتی استفاده نمی شود، گفت: برابر این تفاهم نامه، «خودروساز» با استفاده از منابع داخلی خود فرایند اسقاط و جایگزینی را پیگیری می کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب