• امین حیایی از چه خسته شده؟
    اصولاً ستاره های سینمایی در تمام دنیا در یک تاریخ و زمان مشخصی اصطلاحاً روی بورس هستند و می توانند جذب مخاطب داشته باشند. کم هستند بازیگرانی که بتوانند با رعایت اصول حرفه ای این مدت زمان را به حداکثر زمان ممکن افزایش دهند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب