• پـوشش سبـز زمـردی، رنـگ مـد سـال 2013
     خوشتان بیاید یا نه، پوشش آدمهای شهر، یکسال آبی کاربنی می شود، سال بعد شکلاتی، پارسال نارنجی نارنگی و حالا هم که همه "سبز زمرّدی" می دوزند.        

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب