• سخنان زیبای حضرت علی(ع)
     بادوستت چنان باش که گوئی روزی با تو دشمن میشود وبا دشمنت چنان رفتار کن که گویی روزی با تو دوست می شود.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب