• اس ام اس جملات دکتر شریعتی
     بگذاز تا شیطنت عشق چشمان تو را به عریانی خویش بگشاید،هرچند آنجا جز رنج و پریشانی نباشد اما کوری را به خاطر آرامش تحمل مکن دکتر علی شریعتی    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب