• لغو سخنرانی برابر با استیضاح وزیر‌کشور
    «لغو با سخنرانی های مطهری عجین شده است» این تیتر را آرمان پس از انتشار خبر لغو سخنرانی مطهری و تعدادی از اصلاح طلبان در استان البرز استفاده کرد. لغو سخنرانی های این نماینده مردم تهران در مجلس موضوع نامشخصی است چنانکه تا اعلام می شود که قرار است مطهری در محلی سخنرانی کند، اذهان به سمت حادثه ای می رود که در شیراز رخ داد. برخی این گمانه را مطرح می کنند که تندروها در تلاش برای غبارآلودکردن فضای اعتدال هستند و در این مسیر از هر راهی که بتوانند بهره می گیرند؛ برای آنها تضعیف دولت در درجه اول اهمیت قرار دارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب