• پرونده علاءالدین برای همیشه بسته شد
    سخنگوی شورای شهر تهران با رد هر گونه رایزنی از سوی مالکان مغازه های تخریب شده طبقه هفتم پاساژ علاءالدین گفت: تخریب این طبقه قانونی بوده و پرونده این پاساژ برای همیشه بسته شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب