• عکسی که هیچ نشریه ای حاضربه چاپش نشد!
    وقتی کنت جارکه این عکس را از یک سرباز عراقی که در جریان جنگ با کویت و در تلاش ناموفق برای بیرون آمدن از یک کامیون گرفت، تصور می کرد می تواند برای پایان دادن به جنگ موسوم به خلیج فارس تلاش کند، اما هیچ نشریه ای حاضر به انتشار این عکس نشد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب