• بایدها و نبایدهایی درباره غذاهای سرخ کردنی
    یک کارشناس ارشد تغذیه با بیان اینکه مصرف غذاهای سرخ شده باعث افزایش چربی بد خون می شود، گفت: روغن اگر بیشتر از 150 درجه حرارت دریافت کند، میزان اسید چرب ترانس در آن بالا می رود.
  • نکاتی برای استفاده بهتر از سرخ کن
    بهترین روغن برای استفاده از این دستگاه، روغن های مخصوص سرخ کردن است. البته به یاد داشته باشید، هیچ گاه برای صرفه جویی دو نوع روغن را با هم مخلوط نکنید. در حین کار با سرخ کن شاید ........

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب