• موسوی، کروبی و خاتمی نجس سیاسی اند
    سردار غیب پرور فرمانده سپاه فجر (استان فارس) گفت: میر حسین موسوی، کروبی و خاتمی نجس سیاسی هستند و تطهیر هم نمی شوند مگر اینکه در حضور مردم اظهار پشیمانی کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب