• نارضایتی جنسی و طلاق!؟
    بیش از 70 درصد علل طلاق و حدود 40 درصدعلل رجوع به مواد مخدر مربوط به عدم رضایت مسائل زناشویی و جنسی است. 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب