• چگونه دست از سرزنش کردن خودتان بردارید
    آدم ها دو نوع اند: آنهایی که دیگران را برای مشکلاتشان مقصر می کنند و آنهایی که خودشان را.  شاید ترک هر دو این عادت ها سخت باشد اما با آگاهی و تمرین روزانه، ممکن خواهد بود.
  • یافتن خوشبختی واقعی با ترک این عادت ها
    هنگامی که ما در مورد آنچه که خوشحال مان می کند فکر می کنیم، در درجه اول به چیزهایی که می خواهیم به زندگیمان اضافه شود می اندیشیم. هر چیز بهتری مانند پول بیشتر، خانه بهتر، شهر و مکانی بهتر برای زندگی و خلاصه هر چیز بهتری برای اضافه کردن به زندگی. ما فکر می کنیم برای شاد بودن و خوشبختی باید حتما چیزهایی را به زندگیمان اضافه کنیم. اما شاید به جای این کار بهتر باشد که چیزهایی را از زندگیمان کم کنیم !
  • عکس های سلفی که باعث سرزنش شدند
    این عکس های سلفی باعث سرزنش بینندگان برای صاحبان آنها شدند زیرا این عکس ها در موقعیت ها و شرایط نامناسبی گرفته شدند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب