• رد پای سلطان الماس در سرقت بزرگ لندن
    بزرگترین سارق فراری جواهرات لندن ملقب به «سلطان الماس ها» به عنوان عامل اصلی سرقت بزرگ خانه جواهرات «هاتون گاردن» موردتوجه اسکاتلندیارد قرار گرفته و جست و جوی گسترده کارآگاهان انگلیسی برای دستگیری او آغاز شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب