• «شیطان» روی تخت بیمارستان جان داد
    مرد تبهکار معروف به «شیطان» که به اتهام سرقت مسلحانه و آزار زنان در زنجان دستگیر شده بود، بر اثر خودزنی و شدت جراحات روی تخت بیمارستان جان باخت.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب