• نکته های یک فیلسوف
      1- مدرسه رفتن بی فایده است چون اگه باهوش باشی معلم وقت تو رو تلف میکنه، اگه خنگ باشی تو وقت معلمو.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب