• سشوار برای مغز هم ضرر دارد
    امواج الکترومغناطیسی که از ضعیف ترین سشوار ها هم ساطع می شود، 300 برابر امواجی است که از گوشی های تلفن همراه ارسال می شود. پس سشوار غیر از مو، برای مغز هم می تواند مضر باشد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب