• آرامش سطل آب یخ پس از همسرکُشی!
    «پس از اینکه همسرم را کشتم، با ریختن آب یخ روی خودم سعی کردم آرام شوم. از خانه خارج شدم و چند ساعتی در خیابان ها پرسه زدم. وقتی آرام شدم به کلانتری رفتم و خودم را معرفی کردم.»
  • چالش «یک سطل آب یخ» سیلاب شد
    کمپین، کارزار یا چالش. هرچی که هست خیلی زود در میان فضای سایبری و شبکه های اجتماعی بحث برانگیز شد. بیش از هرگروهی بازیگران جلوی دوربین نشستند تا یک سطل آب یخ روی سر آنها ریخته شود.
  • کارزار 'سطل برنج' به جای 'سطل آب یخ' در هند
    هندی های برای مبارزه با فقر به جای کارزار آب یخ کارزار سطل برنج را آغاز کرده اند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب